פלסאון שומרים על הסביבה

מדיניות איכות הסביבה 2014

עיקר המדיניות

  • הנהלה והארגון מודעים לכך שמשאבי טבע הם נכס של הציבור, של הקהילה המקומית והרחבה ושל כלל אזרחי כדור הארץ ולכן הנהלה והארגון מחויבים לעקרון של פיתוח בר קיימא למען דורות העתיד.
  • הנהלה והארגון מחויבים לאיזון נאות בין פיתוח כלכלי לבין הגנה על סביבה.
  • הנהלה והארגון מחויבים ךקיים את דרישות החוק והתקנות הנוגעים להשפעות סביבתיות.
  • הנהלה והארגון מחויבים לבצע מעקב אחר קיום תהליכי שיפור מתמיד ומזעור ככל שניתן של רמת ההשפעות הסביבתיות.
  • הנהלה והארגון מחויבים לפתח מערכות שירות וציוד בייצור התומכות במניעת נזק סביבתי.
  • הנהלה והארגון מחויבים לבצע תוכניות פעולה למימוש המטרות והיעדים סביבתיים.
  • הנהלה והארגון מחויבים לשים דגש מיוחד על פיתוח הקשר עם הקהילה, השתתפות ביוזמה ובתרומה לטיפוח הקהילה והסביבה.
  • הנהלה והארגון מחויבים לשמור על בטיחות עובדיה.
  • הנהלה והארגון מחויבים לקיים ולתחזק מערכת ניהול סביבתית לפי דרישות תקן ISO 14001

לאזור תוכן מרכזי , לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + j